Dron dan Aplikasinya

Heading

UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) menjadi semakin penting dalam produktiviti dan kecekapan industri. Anda sebagai inovator, akan diberi cabaran pengaturcaraan yang unik dan memerlukan anda membina dan mereka bentuk dron anda sendiri!

Kami mempunyai 3 program dron untuk semua Techlympian. Ayuh bangkit dengan cemerlang:

  • Misi Penerbangan Dron
  • Cabaran Kejuruteraan UAV (Unmanned Aerial Vehicles)
  • Cabaran Inovasi Dron

Heading

  • Anda akan didedahkan dengan teknologi dron yang terkini dan memahami bahawa Malaysia mempunyai keupayaan untuk menjadi hub teknologi dron peringkat global
  • Anda akan diajar kemahiran mengendali dan navigasi dron melalui halangan untuk penghantaran bungkusan
  • Anda akan dicabar untuk membina dron sendiri, makan mereka akan memahami prinsip penerbangan dron
  • Pertandingan untuk belia memberi tumpuan kepada inovasi rekabentuk, pembinaan dan penggunaan dron heksagon

Heading

Pemenang program ini akan diberi peluang untuk mempamerkan idea dan prototaip dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar

Berikut adalah kategori umur bagi penyertaan:

Berikut adalah kategori umur bagi penyertaan:

  • Misi Penerbangan Dron adalah terbuka untuk pelajar sekolah rendah (7 - 12 tahun)
  • Cabaraban Kejuruteraan UAV (Unmanned Aerial Vehicles) adalah terbuka untuk pelajar sekolah menengah (13 - 17 tahun)
  • Cabaran Inovasi Dron adalah terbuka untuk belia (18-30 tahun)

Program