Kecerdasan Buatan dan Sains Data

Heading

Dalam era moden ini, perkembangan teknologi sentiasa berlaku. Setiap aspek kehidupan, seperti penjagaan kesihatan mahupun keselamatan, memerlukan penggunaan data besar untuk meningkatkan kualiti hidup kita. Penyelesaian masalah di masa hadapan akan memerlukan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan data besar. 

Dalam acara tahun ini, kami akan menganjurkan beberapa program dan pertandingan untuk menguji daya intelek dan kreativiti warga belia Malaysia untuk mengembangkan kemahiran mereka dalam menganalisis masalah yang kompleks.

Adakah anda memiliki keperluan untuk mempelajari dan memantapkan kemahiran dalam AI dan Sains Data? Mari sertaii 5 program yang telah disusun berdasarkan teras ini:

 1. Pertandingan MAICY (Malaysian Artificial Intelligence Competition for Youth)
 2. Pertandingan Technovation
 3. Cabaran Sains Data
 4. Pertandingan Pemikiran Komputasi Kanak-kanak
 5. Pertandingan Kecerdasan Buatan (AI) terbuka

Heading

 • Pelajar/peserta akan menggunakan pengetahuan AI mereka untuk membina penyelesaian kepada masalah dunia nyata yang mereka lihat di sekeliling mereka
 • Peserta akan mengetahui bagaimana sains data digunakan untuk menunjukkan corak dan mengenal pasti ciri-ciri masalah bagi membolehkan mereka memahami masalah dan mencari jalan penyelesaian
 • Peserta digalakkan untuk berfikir secara kreatif dan menggunakan teknologi baru untuk menyelesaikan masalah

Heading

Anda akan menimba ilmu dalam penyelesaian berasaskan data untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti

Berikut adalah kategori umur bagi penyertaan:

Berikut adalah kategori umur bagi penyertaan:

 • Pertandingan Kecerdasan Buatan (AI) Terbuka, kategori belia adalah untuk peserta yang berusia 18 hingga 30 tahun sahaja
 • Pertandingan Pemikiran Komputasi Kanak-kanak adalah  untuk pelajar sekolah rendah yang berumur 7 dan 8 tahun sahaja
 • Program yang lain terbuka kepada semua peringkat umur peserta (rendah, menengah dan belia)

Program