Senarai Program

Misi Penerbangan Dron

Rumusan Program

Para peserta akan didedahkan kepada asas pengaturcaraan melalui pseudokod dan carta aliran. Kemudian, para peserta akan mempelajari bahasa pengaturcaraan untuk mengekod dron mereka. Di kemuncak pertandingan ini, peserta akan dibekalkan dron dan merasai debaran merancang serta menghasilkan kod dron seterusnya melihat ia terbang.

Pemfokusan bidang teknologi:
Dron
Kejuruteraan
Sains
Matematik
Kelayakan:

Pelajar Sekolah Rendah
Pelajar Tahun 4 (lahir pada 1 Januari 2012 – 31 Disember 2012) sehingga Pelajar Tahun 6 (lahir pada 1 Januari 2010 – 31 Disember 2010).

Penyertaan hanya dibenarkan secara berkumpulan dengan 4 ahli bagi setiap kumpulan.

Cabaran Kejuruteraan UAV (Unmanned Aerial Vehicles)

Rumusan Program

Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan yang berstruktur kepada pelajar dalam aspek pembangunan produk, khususnya pembangunan UAV. Pada masa yang sama, pelajar akan didedahkan kepada teknologi disebalik UAV. Aspek pengurusan projek yang merangkumi elemen rentas disiplin STEM juga akan dipelajari dalam pertandingan ini.

Pemfokusan bidang teknologi:
Dron
Kejuruteraan
Sains
Matematik
Kelayakan:

Pelajar Sekolah Menengah
Pelajar Tingkatan 1 (lahir pada 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009) sehingga Pelajar Tingkatan 5 (lahir pada 1 Januari 2005 – 31 Disember 2005).

Penyertaan hanya dibenarkan secara berkumpulan dengan 4 ahli bagi setiap kumpulan.

Cabaran Inovasi Dron

Rumusan Program

Pertandingan ini bertujuan untuk menyemarakkan minat belia terhadap dron. Ia juga merupakan pemangkin untuk menjadi sumber pendapatan mereka di masa hadapan dan menjadi sebahagian daripada ekosistem DroneTech.

Dengan minat yang semakin meningkat berkaitan dengan dron/UAV dan aplikasinya dalam pelbagai sektor industri dan komuniti, pendedahan kepada teknologi ini adalah penting bagi warga belia Malaysia supaya mereka menanam minat dan cita-cita untuk potensi kerjaya mereka dalam bidang ini. Kita juga harus melahirkan golongan muda yang mampu mencipta dan juga menghasilkan inovasi menggunakan teknologi berasaskan dron.

Pemfokusan bidang teknologi:
Dron
Kejuruteraan
Sains
Matematik
Kelayakan:

Peserta berumur 18 tahun (lahir pada 1 Januari 2004 – 31 Disember 2004) sehingga 30 tahun ) lahir pada 1 Januari 1992 – 31 Disember 1992).