Senarai Program

Pertandingan Mereka Bentuk Kediaman Masa Depan

Rumusan Program

Bagaimana rupanya kediaman masa depan? Bagaimanakah kediaman boleh mengaplikasikan teknologi terkini untuk meningkatkan kualiti hidup di samping mengambil kira aspek kelestarian? Memandangkan kos untuk membina rumah semakin meningkat, peralatan juga menjadi semakin canggih dan kelestarian alam haruslah dipelihara. Usaha untuk mencipta kediaman masa hadapan amatlah mencabar. Peserta kanak-kanak ditugaskan untuk mereka bentuk dan membina ‘rumah masa depan’ dengan mengambil kira aspek teknologi dan kelestarian alam sekitar. Peserta remaja pula akan mereka bentuk dan membina rumah pintar dengan mengambil kira kemampanan dan peranti pintar. 

Pemfokusan bidang teknologi:
Pengkomputeran & Mikrokomputer
Reka Bentuk Kreatif & Animasi
Sains
Matematik
Cetakan 3D dan Pembangunan
Kejuruteraan
IOT
Kelayakan:

Pelajar Sekolah Rendah
Pelajar Tahun 4 (lahir pada 1 Januari 2012 – 31 Disember 2012) sehingga Pelajar Tahun 6 (lahir pada 1 Januari 2010 – 31 Disember 2010).

Pelajar Sekolah Menengah
Pelajar Tingkatan 1 (lahir pada 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009) sehingga Pelajar Tingkatan 5 (lahir pada 1 Januari 2005 – 31 Disember 2005).

Cabaran Pertanian Pintar

Rumusan Program

Bagaimana untuk mereka bentuk dan membangunkan sistem menggunakan mikropemprosesan yang boleh membantu meningkatkan produktiviti untuk petani? Ramai petani kecil dan syarikat pertanian masih bergelut dengan pelbagai masalah dalam pengeluaran dan penuaian tanaman. Teknologi tidak digunakan sepenuhnya untuk membantu mengurangkan masalah ini. Peserta akan diberikan cabaran untuk mereka bentuk dan membangunkan sistem teknologi menggunakan mikropengawal yang boleh membantu meningkatkan produktiviti industri pertanian.  

Pemfokusan bidang teknologi:
Pengkomputeran & Mikrokomputer
Reka Bentuk Kreatif & Animasi
Sains
Matematik
Cetakan 3D dan Pembangunan
Kejuruteraan
IOT
Kelayakan:

Pelajar Sekolah Menengah
Pelajar Tingkatan 1 (lahir pada 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009) sehingga Pelajar Tingkatan 5 (lahir pada 1 Januari 2005 – 31 Disember 2005).

Peserta berumur 18 tahun (lahir pada 1 Januari 2004 – 31 Disember 2004) sehingga 30 tahun (lahir pada 1 Januari 1992 – 31 Disember 1992).

Cabaran Sains Bahan

Rumusan Program

Persatuan Bangsa Bangsa Bersatu (PBB) telah menggariskan 17 matlamat sebagai panduan untuk seluruh penduduk bumi jika mereka ingin membuat sebarang pembangunan. Bagaimanakah sains bahan dapat membantu manusia untuk mencipta hari esok yang lebih baik? Walaupun teknologi nano mempunyai impak dalam semua bidang STEM, aplikasinya tidak begitu dikenali di kalangan rakyat Malaysia. Peserta dikehendaki mencadangkan sebuah idea untuk dibentangkan kepada pelabur-pelabur yang ingin mencari idea inovasi mengenai sains bahan. Idea kumpulan yang bertanding haruslah selari dengan salah satu daripada 17 matlamat yang digariskan oleh PBB. Idea yang dicadangkan untuk pertandingan ini haruslah idea yang segar dan sesuai untuk dilaksanakan di Malaysia.

Pemfokusan bidang teknologi:
Sains
Kejuruteraan
Nanoteknologi
Kelayakan:

Pelajar Sekolah Menengah
Pelajar Tingkatan 1 (lahir pada 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009) sehingga Pelajar Tingkatan 5 (lahir pada 1 Januari 2005 – 31 Disember 2005).

Penyertaan hanya dibenarkan secara berkumpulan, di mana setiap kumpulan mempunyai 4 ahli sahaja.

Peserta berumur 18 tahun (lahir pada 1 Januari 2004 – 31 Disember 2004) sehingga 30 tahun (lahir pada 1 Januari 1992 – 31 Disember 1992).  

Pertandingan Pemantauan Alam Sekitar

Rumusan Program

Perubahan iklim telah menyebabkan beberapa kesan buruk kepada komuniti sedunia. Perubahan iklim telah memberi impak kepada cuaca Malaysia dengan menyebabkan kejadian bencana seperti banjir dan kemarau. Selain itu, tingkah laku segelintir rakyat yang tidak bertanggungjawab telah merosakkan alam sekitar. Peserta akan mereka bentuk dan membina peranti ataupun sistem yang membantu memantau parameter khususnya dalam persekitaran (kualiti air/udara/tanah) dan membantu mewujudkan kesedaran tentang kepentingan pemantauan alam sekitar. Program ini akan dijalankan dengan kerjasama Institusi Kejuruteraan dan Teknologi Malaysia.

Pemfokusan bidang teknologi:
Sains
Kejuruteraan
Pengkomputeran & Mikrokomputer
Reka Bentuk Kreatif & Animasi
IOT
Matematik
Kelayakan:

Pelajar Sekolah Menengah
Pelajar Tingkatan 1 (lahir pada 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009) sehingga Pelajar Tingkatan 5 (lahir pada 1 Januari 2005 – 31 Disember 2005).

Persaingan Inovasi (Keterangkuman)

Rumusan Program

Disebabkan terdapatnya kekurangan pendedahan mengenai teknologi dalam masyarakat luar bandar, sebuah program latihan khusus untuk golongan sasaran khas diadakan untuk mereka turut bersaing. STEM merupakan pendidikan yang perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Golongan sasaran tidak terkecuali atau ketinggalan dalam mempelajari STEM. Golongan ini akan diberi peluang untuk turut terlibat dalam pelbagai aktiviti menarik menggunakan peralatan STEM yang canggih. Program latihan ini akan membantu golongan sasaran untuk melatih pemikiran kritis serta berupaya membantu mereka meningkatkan pemikiran kritikal dan meningkatkan daya saing mereka.

Pemfokusan bidang teknologi:
Sains
Robotik
Pengkomputeran & Mikrokomputer
Kejuruteraan
IOT
Matematik
Kelayakan:

Pelajar Sekolah Rendah
Pelajar Tahun 1 (lahir pada 1 Januari 2015 – 31 Disember 2015) sehingga Pelajar Tahun 6 (lahir pada 1 Januari 2010 – 31 Disember 2010).

Pelajar Sekolah Menengah
Pelajar Tingkatan 1 (lahir pada 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009) sehingga Pelajar Tingkatan 5 (lahir pada 1 Januari 2005 – 31 Disember 2005).

Peserta berumur 18 tahun (lahir pada 1 Januari 2004 – 31 Disember 2004) sehingga 30 tahun (lahir pada 1 Januari 1992 – 31 Disember 1992).