Senarai Program

Pertandingan Quiz-A-Thon

Rumusan Program

Pertandingan kuiz merupakan cara yang berkesan untuk menjadikan pembelajaran STEM mudah dan boleh diakses oleh semua golongan masyarakat. Minat generasi kini terhadap bidang berkaitan STEM semakin berkurangan di mana perhatian mereka lebih bertumpu kepada bidang Seni dan Kemanusiaan, Pendidikan, Sains Sosial, Perniagaan dan Penghakiman. Pertandingan ini memerlukan interaksi secara berterusan dari para peserta di mana siri-siri pengetahuan berkaitan topik STEM seperti sains, robotik, dron, kejuruteraan dan sebagainya akan diuji secara berkala sepanjang berlangsungnya Malaysia Techlympics. Peserta dibahagikan mengikut kategori sekolah rendah, sekolah menengah dan juga belia. Pemenang akan ditentukan mengikut kategori kumpulan umur.

Pemfokusan bidang teknologi:
Pengkomputeran & Mikrokomputer
Reka Bentuk Kreatif & Animasi
Sains
Matematik
Cetakan 3D dan Pembangunan
Kejuruteraan
Dron
IOT
Nanoteknologi
Robotik
Kelayakan:

Pelajar Sekolah Rendah
Pelajar Tahun 1 (lahir pada 1 Januari 2015 – 31 Disember 2015) sehingga Pelajar Tahun 6 (lahir pada 1 Januari 2010 – 31 Disember 2010).
Penyertaan hanya dibenarkan secara berkumpulan dengan 2 ahli bagi setiap kumpulan.

Pelajar Sekolah Menengah
Pelajar Tingkatan 1 (lahir pada 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009) sehingga Pelajar Tingkatan 5 (lahir pada 1 Januari 2005 – 31 Disember 2005).
Penyertaan hanya dibenarkan secara berkumpulan dengan 2 ahli bagi setiap kumpulan.

Peserta berumur 18 tahun (lahir pada 1 Januari 2004 – 31 Disember 2004) sehingga 30 tahun (lahir pada 1 Januari 1992 – 31 Disember 1992).

Pertandingan Video Kreatif

Rumusan Program

Bidang penghasilan video merupakan bidang teknikal yang diminati ramai. Para inovator muda mampu menghasilkan pelbagai video yang kreatif dan menjana hasil pendapatan melalui kebolehan mereka dalam bidang ini. Malaysia kini dalam perjalanan untuk menjadikan inovasi sebagai peneraju ekonomi negara. Maka, memupuk minat dalam kalangan generasi muda untuk menghargai inovasi yang berlaku di sekeliling mereka dan mempunyai aspirasi untuk berkongsi pengetahuan dengan dunia menerusi elemen kreativiti adalah sangat wajar. Peserta perlu menghasilkan video 15 minit yang bertemakan inovasi di Malaysia. Kategori pertandingan ini adalah terbuka untuk belia di mana daya kreativiti peserta dalam mempamerkan inovasi di sekeliling mereka atau perkongsian pengetahuan secara kreatif dan informatif. Sistem permarkahan adalah terbahagi kepada 2 : 1) Jumlah tontonan dan reaksi, dan 2) Sistem pemarkahan oleh panel hakim terpilih.

Pemfokusan bidang teknologi:
Pengkomputeran & Mikrokomputer
Reka Bentuk Kreatif & Animasi
Sains
Matematik
Cetakan 3D dan Pembangunan
Kejuruteraan
Dron
IOT
Nanoteknologi
Robotik
Kelayakan:

Peserta berumur 18 tahun (lahir pada 1 Januari 2004 – 31 Disember 2004) sehingga 30 tahun (lahir pada 1 Januari 1992 – 31 Disember 1992). Penyertaan terbuka secara individu atau berkumpulan bagi setiap kategori. Walau bagaimanapun, pembahagian hadiah untuk penyertaan secara berkumpulan adalah tanggungjawab pemilik akaun media sosial.Hanya satu penyertaan dibenarkan bagi satu pemilik akaun media sosial.

Cabaran Minecraft

Rumusan Program

Apakah cara yang interaktif yang boleh digunakan untuk memantapkan pengetahuan teknikal dan mencungkil kemahiran manipulatif perisian dalam kalangan pelajar? Generasi yang berkemahiran dalam bidang kejuruteraan diperlukan bagi memenuhi keperluan Malaysia sebagai negara yang membangun. Kurangnya pengetahuan teknikal dan kemahiran dalam kalangan generasi kini akan memberi impak yang negatif kepada negara. Peserta Cabaran Minecraft perlu mencipta permainan mereka sendiri berdasarkan tema yang diberikan.

Pemfokusan bidang teknologi:
Reka Bentuk Kreatif & Animasi
Sains
Kelayakan:

Pelajar Sekolah rendah
Pelajar Tahun 4 (lahir pada 1 Januari 2012 – 31 Disember 2012) sehingga Pelajar Tahun 6 (lahir pada 1 Januari 2010 – 31 Disember 2010).

Pelajar Sekolah Menengah
Pelajar Tingkatan 1 (lahir pada 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009) sehingga Pelajar Tingkatan 5 (lahir pada 1 Januari 2005 – 31 Disember 2005).

Cabaran Math Whiz

Rumusan Program

Minat pelajar dalam bidang matematik boleh dipertingkatkan dengan menggunakan kaedah kuiz atau pertandingan. Subjek matematik selalu dianggap sebagai subjek yang membosankan dan susah kerana hanya melibatkan nombor dan tidak ada kaitan dengan kehidupan seharian. Tambahan pula, pelajar yang tidak mempunyai asas yang baik dalam matematik akan ketinggalan semasa menghadapi masalah matematik yang lebih kompleks. Cabaran 'Math Whiz' adalah cabaran anjuran bersama Cerebry di mana platform matematik yang digunakan adalah berlandaskan AI yang boleh menyesuaikan soalan berdasarkan tahap kemampuan peserta. Cabaran ini terbuka kepada pelajar sekolah menengah di mana pada peringkat kelayakan setiap peserta diberikan masa 45 minit untuk menjawab semua soalan. Hanya 50 peserta daripada peringkat kelayakan akan dipilih untuk menyertai peringkat akhir di mana peserta akan diuji dengan soalan yang lebih sukar. 5 pemenang daripada setiap kategori akan dipilih sebagai juara. Cabaran ini akan berlangsung secara berperingkat selama beberapa minggu. Contoh: Tingkatan 1 (3 minggu), Tingkatan 2 (3 Minggu) dan seterusnya. Peringkat akhir akan berlangsung selama 2 hari.

Pemfokusan bidang teknologi:
Matematik
Kelayakan:

Pelajar Sekolah Menengah 
Pelajar Tingkatan 1 (lahir pada 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009) sehingga Pelajar Tingkatan  5 (lahir pada 1 Januari 2005 – 31 Disember 2005).

Pertandingan ini adalah secara individu.

Cabaran 3 Minit TikTok

Rumusan Program

Platform media sosial boleh digunakan sebagai satu cara untuk menarik minat golongan muda mengenai subjek STEM. Selain daripada itu, industri kreatif juga memerlukan suntikan daya inovatif daripada para inovator muda. Bidang berkaitan STEM dianggap membosankan. Pada masa ini, dengan menggunakan media sosial, banyak ilmu dan maklumat boleh dikongsi secara kreatif. Bagaimanakah kita boleh memanfaatkan platform sedia ada untuk mempromosikan bidang STEM? Peserta Cabaran 3 minit TikTok akan menghasilkan video yang menarik dan menyeronokkan tentang teknologi ataupun bagaimana teknologi telah mengubah hidup mereka. Video-video yang dihasilkan perlu dihantar ke saluran TikTok Malaysia Techlympics.

Pemfokusan bidang teknologi:
Pengkomputeran & Mikrokomputer
Reka Bentuk Kreatif & Animasi
Sains
Matematik
Cetakan 3D dan Pembangunan
Kejuruteraan
Dron
IOT
Nanoteknologi
Robotik
Kelayakan:

Pelajar Sekolah Menengah
Pelajar Tingkatan 1 (lahir pada 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009) sehingga Pelajar Tingkatan 5 (lahir pada 1 Januari 2005 – 31 Disember 2005). Penyertaan terbuka secara individu atau berkumpulan bagi setiap kategori. Walau bagaimanapun, pembahagian hadiah untuk penyertaan secara berkumpulan adalah tanggungjawab pemilik akaun TikTok.

Hanya satu penyertaan dibenarkan bagi satu akaun TikTok.

Peserta berumur 18 tahun (lahir pada 1 Januari 2004 – 31 Disember 2004) sehingga 30 tahun pada (1 Januari 1992 – 31 Disember 1992).Penyertaan terbuka secara individu atau berkumpulan bagi setiap kategori. Walau bagaimanapun, pembahagian hadiah untuk penyertaan secara berkumpulan adalah tanggungjawab pemilik akaun TikTok.

Hanya satu penyertaan dibenarkan bagi satu akaun TikTok.

Penulis Kod Terpantas FC-1

Rumusan Program

Memandangkan subjek pengaturcaraan dan mikropengawal baru diperkenalkan, pelajar mempunyai masalah untuk memahaminya dan juga merasakan tiada kepentingan untuk mempelajari dan menguasai kemahiran ini. Kurang pengetahuan dan minat untuk menguasai subjek pengaturcaraan dan mikropengawal dalam kalangan pelajar kerana kurangnya pendedahan tentang kepentingan untuk menguasai kemahiran ini. Para peserta akan diberikan latihan asas mengenai pengaturcaraan dan konsep mikropengawal. Mereka juga akan boleh mengakses aplikasi pengaturcaraan (Make Arduino) secara percuma untuk pembelajaran ini. Program latihan akan memenuhi DSKP dan Silibus Kementerian Pendidikan Malaysia untuk pelajar sekolah rendah dan menengah.

Pemfokusan bidang teknologi:
Pengkomputeran & Mikrokomputer
Kejuruteraan
Robotik
Kelayakan:

Pelajar Sekolah rendah
Pelajar Tahun 4 (lahir pada 1 Januari 2012 – 31 Disember 2012) sehingga Pelajar Tahun 6 (lahir pada 1 Januari 2010 – 31 Disember 2010).

Satu pasukan terdiri daripada 2 orang pelajar.

Pelajar Sekolah Menengah
Pelajar Tingkatan 1 (lahir pada 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009) sehingga Pelajar Tingkatan 5 (lahir pada 1 Januari 2005 – 31 Disember 2005).

Satu pasukan terdiri daripada 2 orang pelajar.

Cabaran Kenderaan Masa Depan

Rumusan Program

Pertandingan ini memberi peluang kepada peserta untuk mengenali sumber tenaga alternatif dan juga meningkatkan kemahiran kejuruteraan terutamanya dalam teknologi membuat kereta di samping menggalakkan inovasi dan daya saing. Subjek RBT telah diperkenalkan di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Salah satu topik yang perlu dijalankan untuk subjek ini ialah penghasilan produk dan reka bentuk projek. Walau bagaimanapun, minat dan kemahiran pelajar adalah terhad kerana kurangnya cabaran dan pendedahan tentang kepentingan subjek ini. Para peserta akan diberi latihan mengenai cara mereka cipta kenderaan yang dikuasakan menggunakan tenaga solar. Untuk peringkat sekolah, pelajar akan mencipta kereta solar yang dijanakan menggunakan solar sel 45mm x 45mm, sebuah motor mini dan gear yang sesuai. Kereta yang terpantas akan memenangi peringkat sekolah dan daerah. Kit-kit yang sesuai akan dibekalkan untuk peringkat negeri dan kebangsaan secara percuma. Pelajar akan diminta untuk menghasilkan kenderaan solar mengikut tugasan yang akan diberikan. Kenderaan terpantas yang menyiapkan tugasan tersebut akan menang. Tugasan adalah berbentuk pernyataan masalah berkaitan kejuruteraan.

Pemfokusan bidang teknologi:
Sains
Kejuruteraan
Matematik
Reka Bentuk Kreatif & Animasi
Kelayakan:

Pelajar Sekolah Rendah
Pelajar Tahun 4 (lahir pada 1 Januari 2012 – 31 Disember 2012) sehingga Pelajar Tahun 6 (lahir pada 1 Januari 2010 – 31 Disember 2010

Pelajar Sekolah Menengah
Pelajar Tingkatan 1 (lahir pada 1 Januari 2009 – 31 Disember 2009) sehingga Pelajar Tingkatan 5 (lahir pada 1 Januari 2005 – 31 Disember 2005).