Senarai program /

Cabaran Inovasi Dron

Pertandingan ini bertujuan untuk menyemarakkan minat belia terhadap dron. Ia juga merupakan pemangkin untuk menjadi sumber pendapatan mereka di masa hadapan dan menjadi sebahagian daripada ekosistem DroneTech.

Dengan minat yang semakin meningkat berkaitan dengan dron/UAV dan aplikasinya dalam pelbagai sektor industri dan komuniti, pendedahan kepada teknologi ini adalah penting bagi warga belia Malaysia supaya mereka menanam minat dan cita-cita untuk potensi kerjaya mereka dalam bidang ini. Kita juga harus melahirkan golongan muda yang mampu mencipta dan juga menghasilkan inovasi menggunakan teknologi berasaskan dron.

Fokus Bidang Teknologi

Objektif

  1. Untuk memperkenalkan Dron kepada Warga Belia
  2. Untuk menyerlahkan Teknologi Dron sebagai pilihan kerjaya
  3. Untuk menggalakkan peningkatan kemahiran warga belia Malaysia dalam IR 4.0

Pengalaman Program

Pelajar akan meneroka rekabentuk dan ciri-ciri yang sesuai untuk menghasilkan dron secara murah dan efektif.

Hasil Program

Peserta perlu mereka dan membina dron yang mempunyai fungsi penerbangan.

Mekanisme Pertandingan

Peringkat Kelayakan

Peserta dikehendaki mereka bentuk dan membina model dron daripada bahan yang mudah didapati di rumah. Model dron yang berfungsi tidak diperlukan. 

Peringkat Sekolah
Peringkat Daerah
Peringkat Zon

Bengkel Intensif (Bootcamp) akan dijalankan secara dalam talian untuk menyediakan peserta bagi sesi Pitching Dalam Talian (Online Pitching). Peserta akan disenarai pendek semasa sesi ini.

Peringkat Kebangsaan

Peserta perlu mereka dan membina dron dalam masa yang ditetapkan. Setiap peserta dikehendaki untuk menguji penerbang dron di dalam sangkar dengan corak penerbangan yang ditentukan.

Peringkat Terbuka
Peringkat Akhir