Senarai program /

Cabaran Kejuruteraan UAV (Unmanned Aerial Vehicles)

Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan yang berstruktur kepada pelajar dalam aspek pembangunan produk, khususnya pembangunan UAV. Pada masa yang sama, pelajar akan didedahkan kepada teknologi disebalik UAV. Aspek pengurusan projek yang merangkumi elemen rentas disiplin STEM juga akan dipelajari dalam pertandingan ini.

Cabaran Kejuruteraan UAV (Unmanned Aerial Vehicles)

Fokus Bidang Teknologi

Objektif

  1. Untuk mendedahkan pelajar kepada teknologi penerbangan secara umum.
  2. Untuk mendedahkan pelajar kepada teknologi UAV dan aplikasi UAV dalam kehidupan seharian. 
  3. Untuk mempelajari sains dan teknologi berkaitan penerbangan UAV.
  4. Untuk mempelajari langkah-langkah membangunkan produk menggunakan kaedah pemikiran reka bentuk.
  5. Untuk memberi pendedahan kepada elemen merentas disiplin dalam pengurusan projek.

Pengalaman Program

Semua UAV dicipta dengan spesifikasi UAV yang berbeza untuk tujuan yang berbeza. Dalam pertandingan ini, pelajar akan didedahkan kepada kaedah mereka bentuk yang dikenali sebagai kaedah Design Thinking. Mereka akan menggunakan kaedah ini untuk menghasilkan idea rekabentuk UAV yang sesuai dengan senario yang berbeza-beza. Rekabentuk UAV akan dinilai oleh jurutera yang berkaliber.

Hasil Program

Pelajar akan mempelajari sains dan kejuruteraan disebalik pembuatan dron.

Mekanisme Pertandingan

Peringkat Kelayakan
Peringkat Sekolah

Para peserta dikehendaki untuk menyediakan kertas kerja konsep UAV yang bakal dicipta berdasarkan aspek design thinking "empati" dan "takrifan masalah". 

Peringkat Daerah

Para peserta mula menambah perincian pada kertas kerja dengan menambah aspek penjanaan idea rekabentuk UAV berdasarkan masalah yang ditakrif.

Peringkat Zon

Para peserta akan membentangkan idea konsep UAV mereka pada pakar untuk dinilai.

Peringkat Kebangsaan

Para peserta akan membawa prototaip UAV mereka untuk dipamerkan dan menjalani ujian tekanan.

Peringkat Terbuka
Peringkat Akhir

Cabaran Kejuruteraan UAV (Unmanned Aerial Vehicles)