Senarai program /

Cabaran Pertanian Pintar (Belia)

Bagaimana untuk mereka bentuk dan membangunkan sistem menggunakan mikropemprosesan yang boleh membantu meningkatkan produktiviti untuk petani? Ramai petani kecil dan syarikat pertanian masih bergelut dengan pelbagai masalah dalam pengeluaran dan penuaian tanaman. Teknologi tidak digunakan sepenuhnya untuk membantu mengurangkan masalah ini. Peserta akan diberikan cabaran untuk mereka bentuk dan membangunkan sistem teknologi menggunakan mikropengawal yang boleh membantu meningkatkan produktiviti industri pertanian. 

Cabaran Pertanian Pintar (Belia)

Fokus Bidang Teknologi

Objektif

  1. Untuk mewujudkan kesedaran di kalangan generasi muda di Malaysia tentang pertanian pintar.
  2. Untuk memperkenalkan konsep IoT kepada anak muda Malaysia.
  3. Untuk melengkapkan anak muda Malaysia dengan kemahiran pengaturcaraan dan cara-cara membina peranti yang sesuai untuk inovasi pertanian.
  4. Untuk menyediakan kemahiran yang diperlukan oleh inovator muda di Malaysia menyelesaikan masalah dalam industri pertanian.

Pengalaman Program

Peserta akan menggunakan pengetahuan yang mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam industri pertanian. 

Hasil Program

Peserta akan membina prototaip pertanian pintar yang berfungsi sepenuhnya dan perlu menyelesaikan isu yang dihadapi dalam sektor pertanian.  

Mekanisme Pertandingan

Peringkat Kelayakan
Peringkat Sekolah

Peserta akan belajar tentang IOT, penggunaan Arduino & aplikasi Pertanian Pintar di dunia sebenar. Mereka akan membuat projek mereka sendiri menggunakan simulasi Arduino.

Peringkat Daerah

Peserta akan belajar tentang IOT, penggunaan Arduino & aplikasi Pertanian Pintar di dunia sebenar. Mereka akan membuat projek mereka sendiri menggunakan simulasi Arduino.

Peringkat Zon

Pasukan bertanding akan mereka bentuk dan membuat aturcara untuk prototaip mereka. Prototaip ini akan menggunakan mikropengawal dan penderia yang sesuai untuk proses automasi pertanian pintar.

Peringkat Kebangsaan

Peserta akan membina prototaip pertanian pintar berfungsi sepenuhnya dengan penyelesaian Internet Benda (IOT) yang perlu menyelesaikan salah satu isu yang dihadapi dalam sektor pertanian menggunakan inovasi mereka. 

Peringkat Terbuka
Peringkat Akhir

Cabaran Pertanian Pintar (Belia)