Senarai program /

Pertandingan Pemikiran Komputasi Kanak-Kanak

Memberi peluang kepada peserta untuk mempelajari konsep pemikiran komputasi (CT) dan asas robotik bagi mengatasi kesukaran dalam menjelaskan konsep sains komputer dan robotik kepada pelajar sekolah rendah. Peserta Sekolah Rendah (Tahun 1 & 2) akan menggunakan dan mempelajari modul Pemikiran Komputasional dan robot khas. Dengan menggunakan kemahiran yang diperolehi, peserta dikehendaki menyelesaikan beberapa tugasan.

Pertandingan Pemikiran Komputasi Kanak-Kanak

Fokus Bidang Teknologi

Objektif

  1. Memperkenalkan konsep CT kepada pendidik dan pelajar. 
  2. menggalakkan penggunaan aktiviti CT untuk mengembangkan set minda kritis dan kreatif. 
  3. menggunakan Robot sebagai alat untuk mempelajari CT.

Pengalaman Program

Pendedahan awal kepada pemikiran komputasi akan memudahkan pelajar memahami subjek seperti RBT dan kejuruteraan di masa hadapan.

Hasil Program

Peserta akan lebih mudah menerima teknologi terkini dalam pembelajaran berunsurkan STEM.

Mekanisme Pertandingan

Peringkat Kelayakan
Peringkat Sekolah

Peserta akan mengembangkan kemahiran berfikir CT mereka dengan melakukan aktiviti CT. Guru akan menggunakan peluang ini untuk mengenal pasti pelajar berbakat.

Peringkat Daerah

Peserta akan menjalankan aktiviti pengekodan berasaskan masa menggunakan Mr.Tacobot pada platform digital. Mereka akan memastikan kod mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan.

Peringkat Zon

Peserta akan menggunakan Tacobot untuk menyelesaikan pelbagai masalah kehidupan sebenar yang melibatkan kemahiran CT.

Peringkat Kebangsaan

Peserta akan menggunakan Tacobot untuk menyelesaikan pelbagai masalah kehidupan sebenar yang melibatkan kemahiran CT.

Peringkat Terbuka
Peringkat Akhir

Pertandingan Pemikiran Komputasi Kanak-Kanak