Senarai program /

Persaingan Inovasi

Disebabkan terdapatnya kekurangan pendedahan mengenai teknologi dalam masyarakat luar bandar, sebuah program latihan khusus untuk golongan sasaran khas diadakan untuk mereka turut bersaing. STEM merupakan pendidikan yang perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat. Golongan sasaran tidak terkecuali atau ketinggalan dalam mempelajari STEM. Golongan ini akan diberi peluang untuk turut terlibat dalam pelbagai aktiviti menarik menggunakan peralatan STEM yang canggih. Program latihan ini akan membantu golongan sasaran untuk melatih pemikiran kritis serta berupaya membantu mereka meningkatkan pemikiran kritikal dan meningkatkan daya saing mereka.

Fokus Bidang Teknologi

Objektif

  1. Untuk mewujudkan sebuah program latihan direka yang khas untuk golongan sasaran.
  2. Untuk memberikan peluang yang sama rata kepada komuniti yang mungkin ketinggalan di arus perdana. 

Pengalaman Program

Peserta akan menggunakan kit STEM untuk mereka bentuk produk berdasarkan pernyataan masalah. 

Hasil Program

Peserta akan menghasilkan produk menggunakan STEM kit dan menggunakan beberapa produk STEM seperti VR, dron, dan robot.

Mekanisme Pertandingan

Peringkat Kelayakan
Peringkat Sekolah

Peserta akan menghasilkan produk menggunakan STEM kit dan menggunakan beberapa produk STEM seperti VR, dron, dan robot. 

Peringkat Daerah
Peringkat Zon
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Terbuka
Peringkat Akhir