Senarai program /

Pertandingan Kecerdasan Buatan (AI) Terbuka

Belia harus diberi peluang untuk mengkomersialkan produk berasaskan AI kerana mereka tidak mempunyai peluang untuk belajar bagaimana untuk berbuat demikian. Cabaran terbuka ini disasarkan kepada kategori belia. Peserta akan diminta untuk mencari penyelesaian berdasarkan pernyataan masalah yang dikemukakan oleh rakan kongsi industri, menggunakan gabungan AI dan kaedah pembinaan pangkalan data.

Pertandingan Kecerdasan Buatan (AI) Terbuka

Fokus Bidang Teknologi

Objektif

  1. Untuk membolehkan peserta mengembangkan dan menggunakan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam AI dan pengumpulan data. 
  2. Untuk mendedahkan peserta kepada cara AI dan pangkalan data digunakan dalam industri.

Pengalaman Program

Memberi peluang untuk bekerjasama dengan mentor-mentor yang berpengalaman dalam bidang AI. 

Hasil Program

Peserta menghasilkan suatu solusi yang boleh digunakan oleh rakan kongsi industri yang berpotensi untuk dikomersialkan.

Mekanisme Pertandingan

Peringkat Kelayakan

Peserta diberi latihan tentang asas AI dan perisian yang sesuai digunakan untuk menghasilkan solusi mereka. Peserta diminta mengemukakan konsep idea mereka dan juga prosedur yang digunakan untuk menghasilkan solusi. Panel hakim akan memilih beberapa pasukan untuk memasuki pertandingan akhir.

Peringkat Sekolah
Peringkat Daerah
Peringkat Zon
Peringkat Kebangsaan
Peringkat Terbuka
Peringkat Akhir

Peserta akan menghasilkan solusi yang dinasihati oleh mentor mereka. Solusi ini akan dibentangkan kepada panel hakim yang terdiri daripada rakan kongsi akademia serta industri.

Pertandingan Kecerdasan Buatan (AI) Terbuka