Senarai program /

Pertandingan Technovation

Di Malaysia, pelajar-pelajar kurang didedahkan kepada asas dan kepentingan teknologi AI. Oleh itu, para peserta pertandingan ini akan didedahkan kepada pembelajaran asas Kecerdasan Buatan (AI) dan mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah di rumah atau komuniti mereka.

Pertandingan Technovation

Fokus Bidang Teknologi

Objektif

  1. Untuk mendedahkan pelajar sekolah rendah kepada konsep AI
  2. Untuk mengurangkan ketakutan pelajar terhadap teknologi baharu.    
  3. Untuk membolehkan pelajar dari peringkat sekolah rendah bereksperimen dengan perwakilan fizikal AI. 
  4. Untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh komuniti tempatan dan menghasilkan solusi menggunakan teknologi. 
  5. Untuk membawa teknologi baru ke dalam hidup secara segera dan nyata.

Pengalaman Program

Peserta akan menggunakan pengetahuan AI yang dipelajari untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi dalam komuniti tempatan mereka.

Hasil Program

Penghasilan sebuah solusi ringkas berasaskan AI yang mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam komuniti tempatan mereka.

Mekanisme Pertandingan

Peringkat Kelayakan
Peringkat Sekolah

Peserta akan menghasilkan model fizikal pemesinan pemprosesan selari untuk lebih memahami cara data boleh diisih melalui mesin berasaskan AI di samping eksperimen membina mesin pengisihan maya menggunakan simulasi maya.

Peringkat Daerah

Peserta akan mengambil bahagian dalam reka bentuk AI khusus mengikut peringkat umur di mana mereka akan didedahkan kepada konsep AI yang berbeza sebelum membina prototaip kereta memandu sendiri menggunakan logik mudah.

Peringkat Zon

Peserta akan mengambil bahagian dalam reka bentuk AI khusus mengikut peringkat umur di mana mereka akan didedahkan kepada konsep AI yang berbeza sebelum membina prototaip kereta memandu sendiri menggunakan logik mudah.

Peringkat Kebangsaan

Peserta akan mengambil bahagian dalam reka bentuk AI khusus mengikut peringkat umur di mana mereka akan didedahkan kepada konsep AI yang berbeza sebelum membina prototaip kereta memandu sendiri menggunakan logik mudah.

Peringkat Terbuka
Peringkat Akhir

Pertandingan Technovation