25 Pertandingan Berdasarkan 5 Tema Berikut:

Kecerdasan Buatan
& Sains Data

Eksplorasi
Angkasa

Dron & 
Aplikasinya

Teknologi
Sohor

Innovasi Untuk Kesejahteraan Rakyat & Kelestarian Alam

Sahut Cabaran Kami di

Adalah sebuah platform persaingan  anjuran Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dalam usaha kerajaan meningkatkan bakat muda dalam bidang AI, robotik, kod, dron dan juga bidang-bidang teknologi baru.

Pada tahun ini, sebanyak 25 Pertandingan dianjurkan mengikut 5 tema pemfokusan dengan hadiah lumayan bernilai RM500,000 untuk dimenangi!

Kami menyasarkan untuk membina komuniti sejuta inovator muda yang diaktifkan oleh para guru, ibubapa dan penglibatan sektor korporat!

Ia sekaligus akan menyemarakkan minat inovator muda dalam satu ekosistem berteraskan STEM yang sentiasa aktif.

1,000,000

Peserta

25

Pertandingan
STEM

2,000

Idea

5

Tema

50 Lokasi

Jangkauan Keterangkuman

Program Jangkauan Malaysia Techlympics